2024 is een keerpunt in de verhouding tussen vraag en aanbod van Bitcoin

Dit artikel is geschreven door Leopoldo Bebchuk, antropoloog van de Universiteit van Buenos Aires, die zich toelegt op onderzoek naar Bitcoin en cryptocurrencies vanuit de sociale wetenschappen. Hij werkt momenteel bij MicroStrategy Latin America als Bitcoin-expert naast zijn technische rol bij de software van het bedrijf.


Het jaar 2024 wordt gepresenteerd als een keerpunt in de geschiedenis van Bitcoin, vooral met betrekking tot de spanning tussen vraag en aanbod. Een exponentiële toename van de vraag gaat gepaard met een halvering van het aanbod.

Aanbod

Het aanbod aan bitcoins wordt in de eerste plaats bepaald door de munten die bij elk nieuw blok dat wordt bevestigd, worden gecreëerd. Momenteel worden er per blok 6,25 BTC gecreëerd Dit jaar zal dat de helft zijn, 3.125, na voltooiing van een nieuwe cyclus van 210.000 gedolven blokken. Deze gebeurtenis staat bekend als halveren.

Hoeveel vertegenwoordigen 3.125 bitcoins vergeleken met het totaal dat al in omloop is? Als we alle munten van de 210.000 blokken die 3.125 bitcoins gaan uitgeven bij elkaar optellen, komt dit neer op 3,125% van het totaal. Dit is een merkwaardige eigenschap van het Bitcoin-uitgiftealgoritme: het percentage munten dat in elke cyclus in omloop komt, is gelijk aan de beloning voor die cyclus. In de eerste cyclus, beginnend met blok 0, waar elk blok 50 bitcoins bevatte, werden tien en een half miljoen bitcoins gedolven. Gezien het totaal ongeveer eenentwintig miljoen bedraagt, is het duidelijk dat dit de helft is, 50%.

Elke cyclus vertegenwoordigt een halvering van de muntvoorraad en een exponentieel kleinere bijdrage aan de totale muntvoorraad. Aan het einde van deze cyclus, 93,75% van alle munten die zullen bestaan, zullen al gedolven zijnEr zullen er de komende vier jaar nog 656.250 moeten worden gedolven, en nog eens 656.250 in de komende 112 jaar.

De volgende tabel toont de groei van het aanbod in de cycli van halveringen:

Blokken Beloning Totaal Bitcoins % Bitcoin gedolven
210.000 50.00000000 10.500.000,000000 50,0000000%
210.000 25.00000000 15.750.000,000000 75,0000000%
210.000 12,50000000 18.375.000,000000 87,5000000%
210.000 6,25000000 19.687.500,000000 93,7500000%
210.000 3,12500000 20.343.750,000000 96,8750000%
210.000 1,56250000 20.671.875,000000 98,4375000%
210.000 0,78125000 20.835.937,500000 99,2187500%
210.000 0,39062500 20.917.968,750000 99,6093750%
210.000 0,19531250 20.958.984,375000 99,8046875%
210.000 0,09765625 20.979.492,187500 99,9023438%
210.000 0,04882813 20.989.746,093750 99,9511719%
210.000 0,02441406 20.994.873,046875 99,9755859%
210.000 0,01220703 20.997.436,523438 99,9877930%
210.000 0,00610352 20.998.718,261719 99,9938965%
210.000 0,00305176 20.999.359,130859 99,9969483%
210.000 0,00152588 20.999.679,565430 99,9984741%
210.000 0,00076294 20.999.839,782715 99,9992371%
210.000 0,00038147 20.999.919,891357 99,9996185%
210.000 0,00019073 20.999.959,945679 99,9998093%
210.000 0,00009537 20.999.979,972839 99,9999046%
210.000 0,00004768 20.999.989,986420 99,9999523%
210.000 0,00002384 20.999.994,993210 99,9999762%
210.000 0,00001192 20.999.997,496605 99,9999881%
210.000 0,00000596 20.999.998,748303 99,9999941%
210.000 0,00000298 20.999.999,374151 99,9999970%
210.000 0,00000149 20.999.999,687076 99,9999985%
210.000 0,00000075 20.999.999,843538 99,9999993%
210.000 0,00000037 20.999.999,921769 99,9999996%
210.000 0,00000019 20.999.999,960885 99,9999998%
210.000 0,00000009 20.999.999,980442 99,9999999%
210.000 0,00000005 20.999.999,990221 100,0000000%
210.000 0,00000002 20.999.999,995111 100,0000000%
210.000 0,00000001 20.999.999,997555 100,0000000%

Prijsevolutie uit het verleden

Elk halveren In het verleden is Bitcoin één cijfer gestegen in de koers van de Amerikaanse dollar.

Tijdens de eerste halveren Bitcoin handelde net boven de $10, maar waardeerde al snel tot boven de $100, een prijs waarvan het nooit meer daalde. Vier jaar later zou Bitcoin bij de tweede halvering een prijs van $650,53 hebben, bijna 53 keer meer. Tijdens de derde halverenBitcoin was net van vijf cijfers ingestort, maar verdedigde nog steeds nog een cijfer en een waarde die 13 keer hoger was dan de tweede halveren.

Op het moment dat ik dit schrijf en met nog ongeveer een maand te gaan tot de volgende halverenBitcoin wordt al 7 keer meer verhandeld dan de vorige keer halveren en staat in de vier figuren. Hoewel de groei bij elke nieuwe lijkt te vertragen halveren, blijven spectaculaire waarden optreden in perioden van slechts vier jaar. Daarnaast is het opmerkelijk dat de prijs vóór de laatste nooit tot waarden daalde halveren.

Vraag

Ook dit jaar bereikte de vraag naar bitcoins een omslagpunt met de goedkeuring van exchange-traded funds (ETF’s) in januari. Dit, toegevoegd aan de rijping van andere sectoren die verband houden met Bitcoin, zoals mijnbouw, detailhandel, circulaire economieën en geldovermakingen, suggereert dat De steeds schaarser wordende munten in omloop zullen de komende jaren steeds meer gebruikt worden.

Gelukkig is het, omdat het een digitale valuta is, niet mogelijk dat de valuta opraakt; je kunt de eenheden altijd verder verdelen. Er zou slechts één munt in omloop kunnen zijn, en deze zou dankzij zijn eigenschappen aan alle vraag kunnen voldoen. In tegenstelling tot fysieke valuta, waarvoor soms meer moet worden uitgegeven om alle circulatie te dekken, bereikt Bitcoin dit door steeds meer te fractioneren. En deze fracties verhogen hun prijs in verhouding tot de goederen- en dienstenstromen die zij helpen afhandelen.

In concrete cijfers: de Bitcoin-marktkapitalisatie bedraagt ​​momenteel ongeveer $1.340.000.000.000,00 (één biljoen driehonderdveertig miljard). De ETF’s hebben in hun nauwelijks twee maanden durende bestaan ​​al een vermogen opgebouwd hoofdlettergebruik van $71.750.000.000,00 (eenenzeventigduizendzevenhonderdvijftig miljoen), 5% van de totale kapitalisatie van Bitcoin.

Conclusie

De halveringen Ze worden vooral gekenmerkt door een aanbodschok, waarbij de blokbeloning onmiddellijk wordt gehalveerd. In de afgelopen drie cycli heeft deze afname van het aanbod een cumulatief effect op de prijs gehad naarmate een mijnbouwindustrie zich ontwikkelde en zich aanpaste aan de productiemarges.

In 2024, Deze aanbodschok gaat gepaard met een vraagschok onder leiding van de nieuwe beleggingsfondsen, en gevolgd door een golf van institutionele belangstelling voor Bitcoin. Op de middellange termijn lijkt het waarschijnlijk dat Bitcoin naar voren zal komen als een algemeen aanvaarde reserve in de traditionele financiële wereld. Op de lange termijn zou het andere soortgelijke activa kunnen vervangen, gezien de aantoonbare schaarste ervan: grondstoffen, vastgoedenz. Het woord hyperbitcoinisatie Het wordt niet meer zo vaak gehoord als een paar jaar geleden, maar zonder twijfel lijkt een soortgelijk proces dichterbij dan ooit.


Vrijwaring: De standpunten en meningen in dit artikel zijn eigendom van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijs die van CriptoNoticias.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *