Als ik bitcoin gebruik, welke gevolgen hebben de nieuwe EU-regels tegen het witwassen van geld dan voor mij?

Op 19 maart keurde het Europees Parlement een pakket wetten goed die nieuwe regels vaststellen tegen het witwassen van geld in de Europese Unie (EU) die op de een of andere manier invloed hebben op de cryptocurrency-sector.

Maar in tegenstelling tot wat er is gezegd, zij stellen geen verbod in tot anonieme transacties met cryptocurrencies of zelfbewarende portemonnees. Dit meldt Patrick Hansen, directeur Strategie en Beleid van de Europese Unie voor Circledie een uitgebreid draadje heeft geschreven in X om het onderwerp te verduidelijken.

Het pakket dat heeft goedgekeurd enl Parlementopgenomen in de regelgeving ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (AML/CFT), omvat de volgende maatregelen:

  • Regelgeving om een ​​antiwitwasautoriteit op te richten.
  • Regeling nalevingsverplichtingen tegen het witwassen van geld van toepassing op de private sector
  • Richtlijn betreffende mechanismen ter bestrijding van het witwassen van geld
  • Herziening van de Verordening betreffende geldovermakingen (TFR).

Over deze groep regelgeving, geïdentificeerd als de AMLR-verordening, Hansen legt uit dat dit een breed raamwerk is dat van toepassing is op zogenaamde ‘obliged bodies’ (EO).

Het bovenstaande betekent dat alle financiële instellingen, inclusief cryptocurrency-uitwisselingen (crypto asset service providers of CASP) zijn verplichte entiteiten. Hetzelfde geldt voor niet-financiële instellingen zoals voetbalclubs of gokdiensten die gevoelig kunnen zijn voor het risico van witwassen.

Bijgevolg is de regelgeving goedgekeurd met de nieuwe wetten geldt alleen voor EO’swaarbij hardware- en softwareleveranciers expliciet worden uitgesloten en aanbieders van portemonnees met eigen beheer die geen controle hebben over cryptoassets (zoals bijvoorbeeld Metamask).

In die zin benadrukt Hansen dat de getroffen platforms de CASP’s zijn gereguleerd door de Verordening voor de Crypto-activamarkt (MiCA)die de standaard KYC/AML-procedures moeten volgen (ken uw klant en antiwitwasregels).

“Dit is niets nieuws, aangezien alle crypto-uitwisselingen en aanbieders van bewaarportemonnees in de EU al onderworpen zijn aan deze verplichtingen op grond van de reeds geldende regels”, merkt de expert op.

Wat met het nieuwe pakket regels verboden is, is dat er cryptocurrency wordt uitgewisseld diensten verlenen aan anonieme gebruikers en privacy-cryptocurrencies beheren. Iets waar in MiCA al aan wordt gedacht.

Met betrekking tot overdrachten tussen CASP en zelfbewarende portemonnees (AMLR Art. 31b), vereist AMLR “risicobeperkende” maatregelen, waaronder bijvoorbeeld het gebruik van blockchain-analyses of het verzamelen van aanvullende gegevens over de oorsprong/bestemming van die cryptovaluta. activa.

Patrick Hansen in X

Verder wordt verduidelijkt dat de onlangs goedgekeurde maatregelen al in overeenstemming zijn met de verordening over geldovermakingen en met de implementatie in de eurozone van de reisregel van de Financial Action Task Force (FATF).

Dit is een verordening die uitwisselingen dwingt informatie over hun klanten te delen. En hoewel het binnen het cryptocurrency-ecosysteem zeer in twijfel wordt getrokken vanwege de implicaties voor de privacy, is het al sinds 2023 goedgekeurd in MiCA.

Wat de nieuwe regelgevingsbepalingen dus doen, is in grote mate een herbevestiging van de bestaande regels. “Er zijn geen radicale nieuwe beperkingen geïntroduceerd op betalingen in eigen beheer, portemonnees of peer-to-peer-overdrachten”, herhaalt Hansen.

Zoals CriptoNoticias meldde, stellen de regels echter wel een verbod in op anonieme contante betalingen van meer dan 3.000 euro bij commerciële transacties, en 10.000 euro bij zakelijke transacties.

Daarom wordt geconcludeerd dat de verordening vorige week is goedgekeurd De impact ervan is ‘uiterst beperkt’ in de cryptocurrency-sector binnen de EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *