Wat gaat de Schatkist doen als ik mijn bitcoins in het buitenland niet aangeef?

De periode voor het declareren van bitcoins (BTC) en andere cryptocurrencies die Spaanse gebruikers buiten het land hebben, loopt ten einde. Deze 31 maart sluit de periode af die is vastgesteld door de Belastingdienst, een kantoor dat afhankelijk is van het Ministerie van Financiën.

Sinds afgelopen januari zijn de Spanjaarden hebben voldaan aan de nieuwe verplichting met betrekking tot cryptocurrenciesgebaseerd op model 721. Het bestaat uit een informatieve verklaring die alle belastingbetalers die in het buitenland virtuele valuta hebben gehad, moeten formaliseren. Dit is voor het geval uw bezit meer dan 50.000 euro bedraagt, tot en met 31 december vorig jaar.

Volgens de regelgeving biedt de organisatie vier dagen uitstel als het model vanwege ‘technische problemen’ niet online kan worden ingediend. In die zin degenen die hun bitcoins niet of na de deadline aangeven kunnen sancties opgelegd worden.

Wat dit betreft is het vastgesteld een forfaitaire boete van 5.000 euro voor elke data of set data die betrekking heeft op elk type crypto-asset dat niet in het Model is opgenomen; of waarvan de informatie onvolledig, onjuist of vals is. Het minimumboetebedrag in deze gevallen wordt geschat op ongeveer 10.000 euro.

Als het Model daarentegen na de deadline wordt ingediend, variëren de boetes tussen de 100 euro voor elke gegevens of reeks gegevens. Het minimum voor dit gebrek Er is een bedrag van 1.500 euro bedongen.

Verplichte proefpersonen moeten de namen, achternamen, bedrijfsnaam en belastingidentificatienummers opgeven van het land waar ze wonen van de mensen of entiteiten die cryptocurrency-diensten leveren.

Het Agentschap merkt op dat het niet verplicht is om de aangifte elk jaar in te dienen. Na de eerste keer wordt formulier 721 alleen opnieuw ingediend als het saldo van cryptocurrencies in het buitenland aanwezig is is met ruim 20.000 euro gestegen ten opzichte van de vorige afrekening.

Twijfels over portemonnees met zelfbewaring

De nieuwe vereiste is opgenomen in artikel 42 van Koninklijk Besluit 1065/2007 van juli 2023. En is opgenomen in het Algemeen Reglement van belastingbeheer en controlemaatregelen voor de toepassing van belastingen.

De toepassing ervan speelt in op de wijziging van de Europese regelgeving inzake het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Het werd ook gepromoot in de fraudebestrijdingswet van 2021.

Tot nu toe hebben de twijfels die zijn gerezen over Model 721 vooral te maken met cryptocurrencies die in zelfbewarende portemonnees worden bewaard.

Zoals gerapporteerd door CriptoNoticias wijzen experts in het veld erop dat als de gebruiker degene is die de controle houdt over de privésleutels van de portemonnees, dit betekent dat de aldaar gedeponeerde tegoeden zich niet in het buitenland bevinden.

Ongeacht of het cold wallets (zonder internetverbinding) of hot wallets (met verbinding) betreft, deze tegoeden of saldi moeten niet worden aangegeven onder Model 721 maar onder Model 714, wat te maken heeft met de aangifte vermogensbelasting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *