Het Europees Parlement neemt de inbeslagname van bitcoin op in zijn sanctiewet

Het parlement van de Europese Unie heeft nieuwe regels goedgekeurd die rechtstreeks van invloed zijn op bedrijven en gebruikers van bitcoin (BTC) en andere cryptocurrencies. Te midden van de zorgen dat de opgelegde financiële sancties gerespecteerd zullen worden, hebben de wetgevers dus vóór regels gestemd die de mogelijkheid overwegen om activa te bevriezen en te confisqueren, inclusief digitale valuta, zoals bitcoin (BTC).

Met 543 stemmen vóór, 45 tegen en 27 onthoudingen getuigt de goedkeuring van deze wetgeving van sterke steun van de Europese parlementariërs. Ze zeggen dat ze daarmee het vermogen van de EU versterken om het witwassen van geld en andere illegale activiteiten te bestrijden.

De laatste tijd heeft het verhaal aan kracht gewonnen Cryptocurrencies, zoals bitcoin, zorgen ervoor dat financiële sancties kunnen worden vermeden en illegale transacties uitvoeren, hoewel er onderzoeken zijn die het tegendeel aantonen.

Europese beleidsmakers benadrukken echter dat de zwakke punten en mazen in de wet die zijn ontstaan ​​door uiteenlopende nationale benaderingen van het afdwingen van sancties, zoals die welke de Europese Unie aan Rusland heeft opgelegd tijdens de invasie van Oekraïne, moeten worden aangepakt. Het was een oorlog die zich feitelijk verplaatste naar portemonnees voor cryptocurrency, zoals CriptoNoticias destijds meldde.

Om de mazen in de wet aan te pakken en schending van sancties te voorkomen, De voorgestelde regelgeving zal het voor cryptocurrency-bedrijven of -diensten als een misdaad beschouwen om geld niet te bevriezen of toestaan ​​dat geld wordt overgemaakt naar personen op wie sancties van toepassing zijn. Op dezelfde manier zal het strafbaar zijn om zaken te doen met staatsentiteiten van gesanctioneerde landen. Het zal ook strafbaar zijn om financiële diensten of juridisch advies te verlenen in strijd met de sancties, zoals beschreven in een verklaring van het Europees Parlement.

“We hebben deze wetgeving nodig omdat uiteenlopende nationale benaderingen zwakheden en mazen in de wet hebben gecreëerd”, aldus het Nederlandse parlementariër Sophie in ‘T Veld, voor wie het absoluut noodzakelijk is dat bevroren tegoeden worden geconfisqueerd.

“Overtreding en ontduiking van sancties zullen in alle lidstaten worden bestraft. Er is geen uitweg. “Er is een bescheiden mate van harmonisatie van de sancties bereikt en de samenwerking op het gebied van rechtshandhaving tussen de lidstaten, de Commissie en het Europees Openbaar Ministerie zal worden gestructureerd”, aldus de woordvoerder. hij voegde toe Sophie in ‘T Veld.

Dat de regelgeving wet wordt Het moet worden goedgekeurd door de Raad van het Europees Parlementwaarin hoge regeringsfunctionarissen uit de lidstaten samenkomen.

En zodra de regelgeving door de Raad is goedgekeurd, zullen de EU-lidstaten de taak krijgen om de regels te handhaven en alles, van de ‘definities van sanctiesovertredingen’ tot de ‘bijbehorende straffen’.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *